Правила вступу до Івано-Франківського Богословського інституту

 1. До інституту приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають на території України.
 2. На перший курс приймаються особи, які мають документи державного зразка про повну загальну середню освіту
 3. Для приймання документів від вступників в інституті створюється Приймальна Комісія. Головою комісії є Ректор.
 4. При подачі документів в Приймальну Комісію абітурієнт пред’являє документ, що засвідчує його особу і подає:
  • Прохання на ім’я ректора;
  • Анкета (за зразком); 
  • 4 фотокартки 3 х 4 см; 
  • Автобіографія; 
  • Свідоцтво про народження; 
  • Свідоцтво про Хрещення; 
  • Документ про освіту;
  • Довідка про сімейний стан; 
  • Медична довідка форми (086У);
  • Військовий квиток або приписне свідоцтво; 
  • 2 конверти з маркою10)
 5. Абітурієнти мають пройти співбесіду і здати усні та письмові іспити з наступних дисциплін:
  • українська мова (диктант);
  • фахові дисципліни(усно).
 6. Абітурієнти, які за успіх у навчанні нагородженні медалями складають тільки усні іспити.
 7. Вступні випробування проводяться відповідно до розкладу. До іспиту абітурієнти допускаються при пред’явленні екзаменаційного листа і паспорта.
 8. Абітурієнти, що не з’явилися на вступні випробування без поважної  причини, або одержали незадовільну оцінку, а також що забрали документи після початку вступних випробувань, вибувають з конкурсу і не зараховуються.
 9. Зарахування проводиться після завершення вступних випробувань.
 10. За наслідками вступних випробувань і співбесіди ухвалюється рішення  про зарахування абітурієнта на відповідну спеціальність.